Trwa budowa oczyszczalni ścieków

W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nowej oczyszczalni ścieków w Żurominie.

Obecny obiekt oczyszczalni to konstrukcja z przełomu lat 70/80 ubiegłego wieku oparta o stare mechaniczne technologie oczyszczania ścieków, które nie pozwalają na jej modernizację i dostosowanie do wchodzących w życie wymogów prawnych związanych z jakością oczyszczonych ścieków i nie ma co ukrywać, że jest w etapie „śmierci technologicznej”..

Po dokonaniu analiz rynku, przewidywanych kierunków procesów ochrony środowiska oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zdecydowaliśmy się na budowę nowej oczyszczalni z zastosowaniem technologii membranowej.

MBR (z ang. Membrane Biological Reactor) to najnowocześniejsza technologia oczyszczania ścieków, gwarantująca najwyższą jakość ścieków oczyszczonych. Dzięki połączeniu elementów klasycznej technologii osadu czynnego oraz filtracji na membranach mikrofiltracyjnych, ścieki oczyszczone w reaktorach MBR spełniają najwyższe normy jakości, zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jak i mikrobiologicznym. W myśl dyrektywy Unii Europejskiej filtracja membranowa jest w chwili obecnej rekomendowana jako najlepsza możliwa technologia oczyszczania ścieków.

Przede wszystkim oczyszczalnia MBR nie ma negatywnego wpływu na środowisko, gdyż jej oddziaływanie zamyka się w obrębie obiektu. Stosuje się w niej hermetyzację procesów oraz system biologicznej dezodoryzacji, co nie jest możliwe w klasycznych oczyszczalniach ze względu na specyfikę technologii.

Ponadto ścieki oczyszczone w tej technologii są pozbawione wszelkich zawiesin i koloidów, a także bakterii chorobotwórczych i wirusów, co pozwala na wykorzystanie oczyszczonych ścieków, np. w rolnictwie czy w przemyśle.

Dodatkowym atutem jest koszt inwestycyjny takiej oczyszczalni ścieków, który z uwagi na znaczne zmniejszenie kubatur obiektów oraz większą dostępność technologii, jest niższy od kosztów budowy klasycznej oczyszczalni. Poza tym zastosowanie w niej innowacyjnego systemu napowietrzania, pozwala na znaczącą redukcję kosztów zużycia energii nawet o 40% przy zachowaniu najwyższej efektywności..

Wykonawcą jest firma MELBUD S.A. , która wykona inwestycję za kwotę 26 854 067,36 zł brutto.