Pomoc finansowa z mazowieckich programów wsparcia

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań. Zgodnie z Uchwałami, Gmina i Miasto Żuromin otrzyma pomoc finansową na realizację zadań w ramach: „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”,  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024”, „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, oraz „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu – edycja 2024”.

W ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zostanie wykonana termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 205 000 zł. Dofinansowanie wynosi 164 000 zł.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024”zostaną zakupione elementy na plac zabaw w sołectwie Młudzyn. Szacowany całkowity koszt to 32 500 zł, pomoc finansowa wynosi 15 000 zł. Zostanie rozbudowany plac zabaw w sołectwie Rzężawy za kwotę ok 30 000 zł, dofinansowanie wynosi 15 000 zł.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024, zostanie zagospodarowany teren w Dębsku. Teren wokół stawu zostanie uporządkowany , zostaną wyznaczone ścieżki i nasadzona roślinność. Szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 69 000 zł, pomoc finansowa wynosi 41 000 zł.

W ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” psy i koty właścicielskie oraz bezdomne wolnożyjące koty zostaną objęte bezpłatną kastracją, sterylizacją i czipowaniem. Wsparcie finansowe zadania wynosi 20 000 zł. Całkowity koszt 47 500 zł.

W ramach „Mazowsze dla sportu – edycja 2024”, powstanie hala namiotowa na świeżo odnowionym boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową. Wsparcie finansowe wynosi 172 821 zł. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 355 710 zł.