Turniej wiedzy pożarniczej

15 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyły się eliminacje Miejsko – Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich z terenu gminy Żuromin. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego itp.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci pierwszego miejsca wezmą udział w powiatowym etapie Turnieju.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin

kl. I – IV

I miejsce Bartłomiej Stolarski – Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym

II miejsce Marcin Karbowski – Szkoła Podstawowa w Będzyminie

III miejsce Katarzyna Kawczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

kl. V – VIII

I miejsce Oliwia Czernika – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

II miejsce Miłosz Welenc – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie

III miejsce Angelika Karbowska – Szkoła Podstawowa w Będzyminie

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce Zuzanna Wiśniewska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

II miejsce Antoni Wróblewski – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

III miejsce Kacper Śliwiński – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie