Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ogłasza nabór do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zorganizowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Całkowita wartość zadania wynosi  34 869,72 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.