Święto sołtysów

Dziś burmistrz Aneta Goliat spotkała się z sołtysami z terenu gminy Żuromin. Burmistrz złożyła życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Omówiono również planowane inwestycje oraz potrzeby inwestycyjne w sołectwach.