Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Chamsku – wyjaśnienia

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji dotyczących realizacji inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku świetlicy wiejskiej w Chamsku” wyjaśniamy, że jest to skutkiem nierzetelnego podejścia do sprawy przez Komisję Rewizyjną, która bez dogłębnej analizy postawiła nieprawdziwe tezy.

Potwierdzeniem tego jest sporządzony i podpisany protokół przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Tomasza Budzicha.

Poniżej załączam protokół komisji oraz wyjaśnienia Kierownika Wydziału IBGKiOŚ.