Transport publiczny – będą nowe linie autobusowe

Gmina i Miasto Żuromin już w 2022 roku informowała Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, że jest zainteresowana uruchomieniem komunikacji publicznej z Żuromina do Sierpca. Potwierdziła zasadność przebiegu trasy z Żuromina przez Poniatowo – Lutocin – Łukomia – Babiec Piaseczny – Sierpc oraz wskazała również konieczność stworzenia połączenia do Sierpca przez miejscowości: Żuromin – Chamsk – Sadłowo – Bieżuń – Rościszewo. Ponadto wskazaliśmy potrzebę utworzenia drugiego korytarza komunikacyjnego relacji Żuromin – Mława, ponieważ to poprawiłoby dostępność mieszkańców powiatu żuromińskiego m.in. do Kolei Mazowieckich.

6 lutego sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgoda dotyczy przewozów autobusowych m.in. na linii: Żuromin – Poniatowo – Lutocin – Łukomie – Babiec Piaseczny – Sierpc, Żuromin – Chamsk – Sadłowo – Bieżuń – Rościszewo – Sierpc, Żuromin – Zielona – Kuczbork – Lipowiec Kościelny – Turza – Mława.

To pozwoli uzupełnić trasy, które będą realizowane w ramach wniosku złożonego przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin o dofinansowanie do  Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki temu będzie możliwe uruchomienie 13 linii autobusowych na terenie 6 gmin.

9 listopada przedstawiciele wszystkich Gmin z terenu powiatu żuromińskiego podpisali porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Podpisanie porozumień było niezbędne do ubiegania się o środki finansowe.

Obecnie czekamy  na jego rozstrzygnięcie naboru.