Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 29 marca 2024r. / piątek / o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXV/24 Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 stycznia 2024r.
  4. Przyjęcie protokołu z LXVI/24 Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2024r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2024r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2024-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Żuromin do realizacji Programu ”Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Żuromin do realizacji Programu ”Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Żurominie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-produkcyjnego w mieście Żuromin.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Żuromin- obszar wiejski

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy    Żuromin.

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Żuromin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez  Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie  w okresie programowania 2020-2027

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  Gminy i Miasta Żuromin  na rok  2024

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. /środa/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja