Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, 6 maja o godzinie 12:00 rozpocznie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Żurominie na kadencję 2024 – 2029.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  6. Wybór Przewodniczącego rady.
  7. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad (zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym).
  8. Zakończenie obrad