Wsparcie dla samotnych matek

Koordynatorka wolontariatu szkolnego Aneta Czyżyk z dyrekcją, Radą Pedagogiczną, a także z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie  i  Szkołą Podstawową w Poniatowie  dołączyli do akcji wsparcia Domów Samotnej Matki. Organizatorami akcji jest Inicjatywa Społeczna oGROMna  pomoc. Zorganizowano zbiórkę na ten cel. Ze względu na pandemię w kraju tegoroczna akcja przyjmuje formę online. Koordynatorka zwróciła się do ludzi dobrej woli o pomoc na portalu Facebooku i Instagramie oraz do nauczycielki Sylwii Joanny Antoszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie.

– Dziękuję darczyńcom za okazane serce i przygotowanie darów dla matek i dzieci, którzy włączyli się w akcję, za wielkie serce w tym trudnym czasie, by sprawić przyjemność dla podopiecznych z placówek Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.
 Składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie – mówi koordynatorka wolontariatu Aneta Czyżyk.                                               

13 października paczki z darami trafiły do Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.