Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok

Głosowanie na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Żuromin rozpoczęło się dnia 16 października 2021 roku i trwało do

22 października 2021 roku.

Liczba kart do głosowania wyjętych z urny – 1585

Liczba głosów oddanych elektronicznie – 819

Razem ilość kart i głosów oddanych elektronicznie – 2404

Liczba kart nieważnych papierowo – 107

Liczba głosów nieważnych oddanych  elektronicznie – 18

Razem ilość głosów nieważnych – 125

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:

1) Zadanie BO – 01 Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej 157      

2) Zadanie BO – 02 Zakup sceny mobilnej do ŻCK – 16

3) Zadanie BO – 03 Zakup napisu świetlnego I ♥ ŻUROMIN – 30        

4) Zadanie BO – 04 Zakup koszy na psie odpady na terenie Żuromina – 11       

5) Zadanie BO – 05 Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 557       

6) Zadanie BO – 06 Siłownia plenerowa w Rzężawach – 168     

7) Zadanie BO – 07 „Żuromin łączy Pokolenia”  – 339   

8) Zadanie BO – 08 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Przemysłowej     i Lubowidzkiej  – 170

9) Zadanie BO – 09 Rozbudowa Skateparku – 33

10) Zadanie BO – 10 Projekt Zielona – 440

11) Zadanie BO 11 – Zielony Żuromin – 310

12) Zadanie BO 12 – Remont ulicy Lenartowicza w Żurominie – 48

Liczba kart ważnych – 2279