Odznaka harcerska dla Burmistrz

Burmistrz Aneta Goliat otrzymała Odznakę Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Takie wyróżnienie postanowiono przyznać w podziękowaniu za pomoc okazywaną harcerzom.

Odznaczenie Burmistrz otrzymała z rąk Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezarego Supeł oraz Komendant żuromińskiego Hufca phm. Barbary Lejeń.

Ponadto wręczono również Krzyże Za Zasługi dla ZHP. Złoty Krzyż otrzymał Jerzy Bucholski, Srebrny Krzyż otrzymała Tamara Grześkiewicz, Brązowy Krzyż Anna Żulewska.

Nagrodzeni zostali również “Instruktorzy Godni Naśladowania” – Anna Żulewska i Małgorzata Osiecka

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się wczoraj (30 listopada) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w obecności radnych, sołtysów i pracowników Urzędu.