Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołana przez Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną rozpoczęła swoje działania w nowym składzie. Wśród jej członków jest również przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Głównym celem Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest “wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu”. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

20 września odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego członkowie otrzymali akty powołania. Wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Zostali nimi kolejno: Krzysztof Kamiński Prezes Zarządu Alnea Sp. z o.o., Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Ewa Jabłońska reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Żurominie.

W skład Rady ponadto weszli:

 • Agnieszka Kalisz, Michna Food sp. z o.o. sp. k. Zakład Produkcyjny w Nidzicy
 • Bartosz Stentoft, Heinz-Glas Działdowo sp. z o.o.
 • Łukasz Morawski, Cedrob S.A.
 • Marcin Berkowski, Stolarnia Mazurska
 • Paulina Puza-Oleszczuk, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Janina Ewa Orzełowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Laskowski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wiesław Kołodziejski, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 • Maria Borzym, Gmina Olsztyn
 • Artur Wilczek, Starostwo Powiatowe w Ostródzie
 • Sławomir Hatalski, Gmina Olecko
 • Jakub Kaska, Urząd Miasta Iława