Urząd Gminy i Miasta Żuromin Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dziś (19 listopada) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Żurominie. Jednymi z ważniejszych, w dzisiejszym posiedzeniu były uchwały dotyczące budżetu. Niestety Rada większością głosów zdecydowała,...

Program „Czyste powietrze”.

Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie...

Pocztówka Bożonarodzeniowa

Zapraszamy do udziału w corocznie organizowanym przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie, konkursie “Pocztówka Bożonarodzeniowa”. Konkurs zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję...

“Wiosna Seniora” w Klubie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie wystąpił dla Gminy i Miasta Żuromin o dofinansowanie projektu pn.”Wiosna Seniora”,który złożony został w III edycji konkursu grantowego “Generacja...